Skip to content ↓

Sir William Ramsay School

Empowering Everyone to Achieve

Romanian

 

Zi INSET suplimentară Vineri,11 Iunie 2021 (Additional INSET Day Friday 11th June 2021)  - Click here

Planul de sănătate mintală pentru (Mental Health Plan Letter 2021) - Click here

Informare săptămânală - 14.5.2021 (Weekly Breifing 14 May 2021)  - Click here

Raport ofsted suplimentar la distanță (Additional Remote Ofsted Report April 2021) - Click here

Sondajul privind feedback-ul părinților și îngrijitorilor (Parents & Carers Feedback Survey 2021) - Click here

Buletin informativ de salvgardare martie 2021 (Safeguarding Newsletter March 2021) - Click here

Clasificarea de vară - Evaluări și mini-test (Summer Grades Assessment & Mini Tests) - Click here

Buletin informativ lunar aprilie 2021 (April Newsletter 2021) - Click here

Informare săptămânală - 12.3.2021 (Weekly Briefing 12th March 2021) - Click here

POLITICA PRIVIND RELAȚIILE ȘI EDUCAȚIA SEXUALĂ (RSE) (Relationships and Sex Education in PSHCE) - Click here

Date și informații importante pentru întoarcerea la școală ( Important Dates & Information for the Return To school) - Click here

Newsletter de protejare February 2021 (Safeguarding Newsletter February 2021) - Click here

Furnizare a educației la distanță (Remote Education Provision) - Click here

Anul 9 Căi Broșură 2021 (Year 9 Pathways Booklet 2021 - Click  here

Ethos și valori – (Ethos and Values) - Click  here